Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği'nin düzenlediği konferansta konuştu
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK, Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği'nin düzenlediği konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı. Konferasta Dr. Öğr. Üyesi Kabak, Dede Korkut ve Bayburt Kent Kültürü üzerine konuştu. Bayburt'un mekansal hafızasında Dede Korkut'un çok önemli yere sahip olduğunu belirtti.  Dede Korkut isminin marka olması için resmi kurumlar ile özel kuruluşların üzerlerine düşeni yaptıklarını, bunun sonucunda da Dede Korkut isminin şehrin marka değerleri arasında yerini aldığını vurguladı. Üniversitemizin sağladığı imkanlar ile düzenlediği uluslararası sempozyum, konferans ve diğer bilimsel faaliyetlerle Dede Korkut'u araştırmaya ve tanıtmaya devam edileceğini ifade etti.