Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Dünyanın En Etkili Üniversiteleri Ligindeyiz
Her alanda sergilediği yükseliş trendiyle saygın uluslararası üniversite değerlendirme kuruluşları arasında yer alan Scimago'un 2023 raporundaki kurumsal etki kategorisinde dünya genelinde birinci çeyreğe (Q1) kadar ilerleyen Üniversitemiz, Türkiye geneli üniversiteler sıralamasında ise bir önceki yıla göre 29 basamak yükselerek 72. sırayı elde etti. Üniversitemizin en önemli kurumsal yükselme göstergesi inovasyon (yenilik) kapasitesinde gözlenirken, Ziraat ve Yaşam Bilimleri alanında Türkiye genelinde 4. sıraya yükselme başarısı ise dikkat çekici bir performans olarak ön plana çıktı. 

Scimago'nun 2022 üniversiteler sıralaması Türkiye kategorisinde tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 101. olan Üniversitemiz, proje ve inovasyon odaklı üretim stratejileri sayesinde 2023 sıralamasında 72. sıraya yükselerek başarı ivmesini artırdı. Kapsamlı sıralamanın yanı sıra inovasyon, araştırma ve toplumsallık kategorilerinde yüzdelik değerlendirme yapan Scimago, tüm kategorilerin ortalaması olarak Üniversitemizin kurumsal etki kapasitesini, dünya genelinde en önemli çeyrek olan birinci çeyreğe (Q1) taşıdı. 

Dünyanın En Etkili Üniversiteleri Ligine Yükselmek

Scimago 2023 raporunda her alanda yükseliş ivmesi gösteren Üniversitemiz dünya genelinde en etkili üniversitelerin her aldığı %25'lik dilimde yer aldı. Sıralama başarısını "Bilime Yön Veren Üniversite" vizyonuna bir adım daha yaklaştıklarını belirterek yorumlayan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bilimsel bilginin toplumu biçimlendirmesi süreçlerinde ağırlık merkezleri değişiyor. Artık Bayburt Üniversitesi gibi genç üniversiteler de bu denkleme dahil oldu. Bilginin evrenselliği ilkesi gereğince dünya üzerindeki tüm süreç tasarımlarına etki eden ilk yüzdelik dilimdeyiz. Bu başarı, küçük bir Anadolu şehrinden dünyaya açılan bir inancın hikayesidir. Bayburt, müzeleriyle ve üniversitesiyle dünyanın biçimlenmesine etki eden bir entelektüel şehir olduğunu tarihsel mirasının üzerine koyarak bir kez daha kanıtlamıştır." dedi.
 
 İnovasyonun Yayılımı Kadar Hızlı Bir Yükseliş Trendi

İnovasyon alanında Türkiye geneli 58. sırayla en önemli derecenin elde edilmesi, kurumsal etki kapasitesinde belirleyici etken oldu. İnovasyon kapasitesindeki büyüme, dünya genelindeki sıralamada 1.000 sıra birden yükselişi beraberinde getirdi. Sıralama geneline bakıldığında yükseliş ivmesi en yüksek üniversiteler arasında Üniversitemiz göze çarptı. Üniversitemizin ilk çeyreğe (Q1) yükselişine önemli bir katalizör olarak gördükleri inovasyonun etki gücüne değinen Rektörümüz Türkmen, "İnovasyonun küresel bağıntılarla böylesine hızlı yayıldığı bir çağda inovatif yönetim tasarımını da aynı hızda uygulamazsak çağın gerisinde kalmış oluruz. Biz ise inovasyona adaptasyon hızımızı dünya standarlarının üzerine çıkarıp, inovasyondan daha hızlı yükseldik ve 1.000 basamak tırmandık." ifadelerini kullandı. 

Alan Odaklı Büyüme Vizyonu 

Sıralamada alan ve bilim dalı odağında öne çıkan göstergelerde ise Türkiye'de zirve hedefine ilk erişen disiplinin Ziraat ve Yaşam Bilimleri olduğu görüldü. Bu alanda 4. sıraya yükselen Üniversitemiz, alan odaklı büyüme stratejilerinin meyvesini toplamaya başladı. Rektörümüz Türkmen, "Esnek uzmanlaşmanın ve alan odaklı derinleşmenin öne çıktığı çağımızda, artık her şeyin bilgisinin değil şeylerin en özeldeki bilgisinin revaçta olduğu gerçeğine uyum sağlamalıyız. Artık evrenlere açılmak kadar Quantum fiziğinde olduğu gibi en küçük parçaya kadar inmek de önemli. Kurumsallık, binlerce farklı bileşenin eşgüdümündeki bütünlüğü ifade ediyorsa, her bir bileşeni kendi sahasında iyileştirdiğimizde geriye kalan tek yönetsel hamle bu bileşenler arasındaki bağı örmek olacaktır. Biz de bu anlayışla alan odaklı uzmanlaşma ve üretimi önemseyip, her alanda spesifik yönetsel stratejiler geliştiriyoruz. Çünkü farklı disiplinlere göre esnetilmiş bir kurumsal dinamizme ihtiyacımız var. Bu ihtiyaca duyarlılık, beraberinde Türkiye'nin zirvesine yükselen bilim alanlarını getirdi. Tüm başarı parametrelerine katkı sunan akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi, idari personelimizi ve dış paydaşlarımızı tebrik eder, şehrimizin katkı emeği nedeniyle her bir vatandaşımıza da teşekkür ederim. Bu başarı, kolektif emeğimizin ve amaçlar için ortaklıklarımızın bir sonucudur." şeklinde konuştu. 

Üniversiteler sıralamasının detaylarına erişmek için; https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=TUR
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı