Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Politikası :
 
  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına katkı sağlayan, bütünleyici bir eğitim sistemini benimsemek.
  • Öğrenci merkezli anlayışı ve yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları ile eğitimde dijital dönüşüm ve entegrasyonu dinamik bir şekilde sağlamak.
  • Öğrencilere, seçtikleri alanlarda bilgi ve yetkinliğe sahip, problemleri belirleyebilen ve çözebilen, eleştirel ve yenilikçi düşünebilme özelliklerini geliştirebilmesine yönelik fırsatlar sunmak.
  • Eğitim ve öğretime ait süreçlerin “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilmesine olanak sağlamak.
  • Ön lisans-lisans ve lisansüstü seviyede dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin ve başarılı bilim insanlarının üniversitemiz ailesine katılımını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren bir eğitim sistemi oluşturmak ve sürekli gelişimini sağlamak.
  • Nitelikli eğitim ve öğretimi amaç edinerek, bölgenin ve ülkenin paydaşlarıyla iş birliği konusunda öncü olmayı hedeflemek.
  • Toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini ile beklentilerini dikkate alarak, bölgesel ulusal-uluslararası ihtiyaçlara cevap veren ve bilime katkı sağlayan bir eğitim sistemini benimsemek.
  • Eğitim-öğretim programları ile araştırma-geliştirme faaliyetleri arasındaki ilişkiyi uygulamalı eğitimlerle güçlendirmek.
  • Lisans ve özellikle lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini dünyanın farklı üniversiteleriyle iş birliği içerisinde yürütmek.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı