EKPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

EKPSS-2019/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 

 A- ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuza EKPSS 2019/1 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Atama Başvuru Formu, (Başvuru Formu için tıklayınız)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

4- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden)

5- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi,  (muafiyet, terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) . Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

6- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

7- Mal bildirim formu (İmzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

8- Sağlık Kurulu Raporu (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında çalışabilir engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu.)

9- EKPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

10- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmışlar için Hizmet BelgesiB- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ


Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 24/01/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru veya Atama sürecinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına dair 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine ekleme yapılması halinde, adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Kimlik Fotokopileri talep edilecektir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr