Engineering Source (Teknoloji ve Mühendislik) Veritabanı Deneme Erişimi E
1 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=egs