Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Enstitümüz Lisansüstü Program Bilgileri

Sıra

Anabilim Dalı

Program Seviyesi

Program Türü

 Durum

1

Organik Tarım İşletmeciliği

Doktora

Örgün Öğretim

Aktif

2

İnşaat Mühendisliği

Doktora

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

3

Temel İslam Bilimleri        

Doktora

Örgün Öğretim

Aktif

4

İşletme

Doktora

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

5

Türk Dili Ve Edebiyatı

Doktora

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

6

Fizik

Doktora

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

7

Beden Eğitimi Ve Spor

Doktora

Örgün Öğretim

Aktif

1

Türk Dili Ve Edebiyatı

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

2

Temel İslam Bilimleri        

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

3

İşletme

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

4

İktisat

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

5

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

6

Fen Bilgisi Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

7

Fizik

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

8

Beden Eğitimi ve Spor
 

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

9

Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

10

İnşaat Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

11

Makina Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

12

Organik Tarım İşletmeciliği

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

13

Gıda Mühendisliği 
(Atatürk Üniversitesi  ile ortak program)

Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

14

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

15

Felsefe ve Din Bilimleri
(Atatürk Üniversitesi  ile ortak program)

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

16

Temel Eğitim
(Atatürk Üniversitesi  ile ortak program)

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

17

Matematik ve Fen Bilimleri
(Atatürk Üniversitesi  ile ortak program)

Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Pasif (Öğrenci Alınmamaktadır)

1

İşletme   

Tezsiz Yüksek Lisans

İkinci Öğretim

Aktif

2

Mühendislik Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

Örgün Öğretim

Aktif

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı