Bildiri

 1. Alacadağlı Esmeray (03.05.2018), "Uluslararası Çevre Sorunlarının Çözümünde Yargıya Başvurma ve Devletlerin Yükümlülüğü", presented at the I. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı, 3-5 Mayıs 2018,
 2. Alacadağlı Esmeray, Ergun Eren, Şahin Zeynep (05.05.2018), "Endüstri 4.0 ve Geleceğin Kentleri", presented at the I. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı,3-5 Mayıs 2018,
 3. Alacadağlı Esmeray, Örs Adem (12.05.2022 - 14.05.2022), "Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri ve Kolluk Güçleri Denetimi", presented at the II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı, 12-14 Mayıs 2022, 2022
 4. Alacadağlı Esmeray (12.05.2022), "Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Biyolojik Terör ve Kent Güvenliği", presented at the II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ve Çalıştayı, 12-14 Mayıs 2022,
 5. Alacadağlı Esmeray (05.03.2020), "Kentlileşmeden Kentleşme ve Kadına Şiddetin Sosyal Dinamikleri; Göç, Varoş Kültürü, İşsizlik ve Yoksulluk", presented at the I.ULUSAL SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KONGRESİ,
 6. Mamur Işıkçı Yasemin,Alacadağlı Esmeray (08.03.2019 - 09.03.2019), "Endüstri 4.0 Döneminde Kadının Durumu", presented at the III. Kadın Sempozyumu, 2019
 7. Alacadağlı Esmeray (05.12.2019 - 06.12.2019), "Demokratikleşme, Ekonomik Bağımlılık Ekseninde Abd Yardımları", presented at the IV. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU, 2019
 8. Alacadağlı Esmeray,Çankaya Mahmut Veysel (02.05.2019 - 03.05.2019), "Çoruh Nehrinde Rekreasyon Çalışmaları, Kent ve Sugüvenliği", presented at the II: Uluslarası Giresun Güvenlik Sempozyumu, 2019
 9. Alacadağlı Esmeray,Mamur Işıkçı Yasemin (05.10.2018 - 07.10.2018), "Üniversitelerin Uzmanlaşmasının Kırsal Kalkınmaya Olası Etkilerinin Bayburt ve Giresun Örneğinde İrdelenmesi", presented at the Uluslararası Sosyal HukukÇalışmaları Kongresi, 2018
 10. Erciş Aysel,Alacadağlı Esmeray,Çelik Bilal,Atalan Şeyda Buşra (03.05.2018 - 05.05.2018), "Geri Dönüşüm Bilinci ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma", presented at the Uluslarası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
 11. Alacadağlı Esmeray (26.10.1998 - 28.10.1998), "Kamu Yönetimi ve Kalite", presented at the Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı II, 1998
 12. Alacadağlı Esmeray,Uygur Tülin (25.10.2018 - 27.10.2018), "E-Demokrasi Uygulamaları ve Doğrudan Demokrasinin Sağlanmasında Toplumsal Kültürün Rolü", presented at the KAYSEM12 12.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, 2018
 13. Alacadağlı Esmeray,Işıkçı Erol (07.09.2017 - 09.09.2017), "Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Kültürü / Strategic Management and Strategic Mnagement Culture ın Publıc Administratation", presented at the Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve İşletme Kongresi, 2017
 14. Alacadağlı Esmeray,Kaya Yunus (18.05.2017 - 20.05.2017), "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının İstihdam Olanakları ve Kent Ekonomisine Katkıları: Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Örneği", presented at the 6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), 2017
 15. Alacadağlı Esmeray (27.04.2017 - 30.04.2017), "İmar Planlarının Kentleşmeye Etkileri", presented at the 3. International Multıdisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), 2017
 16. Alacadağlı Esmeray,Kaya Yunus (18.05.2017 - 20.05.2017), "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri", presented at the 6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), 2017
 17. Alacadağlı Esmeray (18.05.2017 - 20.05.2017), "Çevre Kirlenmesi ve Denizlerin Hukuk Yoluyla Korunması", presented at the 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017
 18. Alacadağlı Esmeray,Kılıçaslan Şenol (20.05.2017 - 21.05.2017), "Organize Sanayi Bölgesinin Bayburt’un Kentsel ve Çevresel Gelişimine Etkileri", presented at the 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASEAD), 2017
 19. Alacadağlı Esmeray,Mamur Işıkçı Yasemin (28.09.2017 - 30.09.2017), "Göçle İlgili Politika ve Stratejilerin Kadın Göçmenler Üzerine Etkileri Üzerine Bir Çalışma: Bayburt ve Giresun Örneği", presented at the Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11), 2017
 20. Alacadağlı Esmeray,Kılıçaslan Şenol (28.09.2017 - 30.09.2017), "Göç Politikalarının Kamu Güvenliğine Etkileri Üzerine Bir İnceleme", presented at the Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11), 2017
 21. Alacadağlı Esmeray,Işıkçı Erol (01.11.2017 - 04.11.2017), "Dijital Çağda Türk Sağlık Sisteminde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Sistemi Uygulamaları", presented at the 15.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), 2017
 22. Alacadağlı Esmeray,Yardımcı Medine (05.10.2017 - 07.10.2017), "Çoçukların Katılım Hakları ve Yerel Yönetimler: İstanbul Maltepe, Büyükçekmece Uygulamaları", presented at the Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, 2017
 23. Alacadağlı Esmeray (15.12.2016 - 16.12.2016), "Darbeler, Ordu ve Siyaset", presented at the 1. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu, 2016
 24. Alacadağlı Esmeray,Özden Erdemalp (28.10.2016 - 29.10.2016), "Urban Migration Role of Universities in Development and Bayburt as an Example", presented at the 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016
 25. Alacadağlı Esmeray (28.09.2016 - 30.09.2016), "Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Benimsenmesi ve Uygulanmasının Örgüt Kültürü ve İklimi Üzerindeki Etkileri", presented at the Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28-30 September 2016 Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan, 2016
 26. Alacadağlı Esmeray (26.11.2016 - 27.01.2016), "Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma ve Sağlık Hizmetlerindeetkinlik", presented at the International Congress of Managament, Economy and Policy ICOMEP’16, 2016
 27. Alacadağlı Esmeray (08.05.2016 - 11.05.2016), "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği İsg Hizmetlerinin Yürütülmesindeki Dar Boğazlar Bayburt Üniversitesinde İsg Uygulama Süreçleri Temelinde Bir Değerlendirme", presented at the 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 2016
 28. Alacadağlı Esmeray (26.05.1998 - 27.05.1998), "Bürokratik Kültürümüz ve Toplam Kalite Felsefesinin Uygulanabilirliği", presented at the Kamu Yönetiminde Kalite Birinci Ulusal Kongresi, 1998
 29. Alacadağlı Esmeray,Taylan Özkan Hikmet Ayşegül (29.09.2005 - 01.10.2005), "Halk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Laboratuvar Hizmetlerinin Önemi ve Ülkemizdeki Laboratuvar Örgütlenmesi", presented at the 9. Halk Sağlığı Günleri, 2005
 30. Alacadağlı Esmeray (29.09.2005 - 01.10.2005), "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulamasının Çevre Sağlığının Korunmasındaki Yeri ve Önemi Ankara Gaziantep Osb Alan Araştırması", presented at the 9. Halk Sağlığı Günleri, 2005
 31. Alacadağlı Esmeray (22.04.2008 - 23.04.2008), "Klinik Laboratuvarlardaki Uygulamalar ve Yeni Yasal Düzenleme Çalışmaları", presented at the GATA HPLC Uygulamaları Ulusal Sempozyumu, 2008
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk