Lisansüstü Tez Danış.

  1. Adem ÖRS, "Covid-19 Pandemisi ve Kırsal Alanda İşlenen Suçlar", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  2. Mahsum YÜCEEL, "İkibinli Yıllar Sonrası Türk Kamu Personel Politikalarının Liyakat Sistemine Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk