Makale

 1. Alacadağlı Esmeray,"Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı;biyolojik Terör, Kent Sağlığı ve Güvenliği/ Biological Terrorism, Urban Security and Refik Saydam Hygiene Center Presidency",IDEALKENT,vol.13,no:37,pp:2196 - 2218, 2022
 2. Alacadağlı Esmeray,"Kentlileşmeden Kentleşme ve Kadına Şiddetin Sosyal Dinamikleri",OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,no:43,pp:7106 - 7138, 2021
 3. Alacadağlı Esmeray, Yavuzyiğit Hikmet,"Bürokratik Yönetim Kültürümüz ve Tky Felsefesinin Uygulanabilirliği",İller ve Belediyeler Dergisi,pp:469 - 479, 1998
 4. Alacadağlı Esmeray,"Üniversite Öğrencilerinin Kent Bilinci ve Kentli Hakları Farkındalığının Kentlileşme ve Kent Kültürüne Katkıları; Bayburt Örneği",Turkish Studies,vol.16,no:1,pp:19 - 44, 2021
 5. Alacadağlı Esmeray,"Güvenli Kent ve Kent Güvenliği Üzerine Bir İrdeleme",Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,no:2,pp:152 - 167, 2020
 6. Alacadağlı Esmeray,"Bilgi Yönetimi, Dijitalleşme ve Türk Sağlık Sistemi",Turkish Studies,vol.14,no:2,pp:67 - 86, 2019
 7. Alacadağlı Esmeray,"Ab ve Türk Mevzuatında Terminoloji Birlikteliğinin Sağlanması",Kamu Yönetimi Dünyası,vol.3,no:9,pp:42 - 44, 2002
 8. Alacadağlı Esmeray,"Katılım Ortaklığı Belgesinden Ulusal Programa, Bu Yol Avrupa Birliğine Çıkar Mı?",Kamu Yönetimi Dünyası,vol.2,no:6,pp:42 - 44, 2001
 9. Alacadağlı Esmeray,"İmar Planlarının Kentleşmeye Etkileri Ankara ve Bayburt Örneği",Turkish Studies,vol.13,no:18,pp:93 - 115, 2018
 10. Alacadağlı Esmeray, Mamur Işıkçı Yasemin,"Yerel Yönetimlerin Sığınmacı Kadınlara Yönelik Politikaları: Bayburt ve Giresun Örnekleri",Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.8,no:16,pp:141 - 160, 2018
 11. Alacadağlı Esmeray,"Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma ve Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik",JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY,vol.1,no:1,pp:1 - 10, 2016
 12. Alacadağlı Esmeray,"Kent Suçu Kente Karşı Suç İller ve Belediyeler Dergisi Kasım 1998",İller ve Belediyeler,vol.53,no:637,pp:665 - 672, 1998
 13. Aytekin Müjdat, Alacadağlı Esmeray, Akın Lütfi, T. Özkan H. Ayşegül, Seccombe David,"Ulusal Bir Dış Kalite Kontrol Programına Olan İhtiyaç ve Ülkemiz Şartları",Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi,vol.66,no:3,pp:123 - 131, 2009
 14. Alacadağlı Esmeray,Ertek Mustafa,"Refik Saydam Hygiene Center Quality Management Model",Clinical Biochemistry,vol.42,no:4-5,pp:321 - 321, 2009
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk