Proje

  1. Capacity Building Restructuring and Awarness Raising Water/Wastewater and Waste Management Sector Organizations,Uluslararasi, (01.01.2009 - 31.12.2012),
  2. Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitime Devam, Mezuniyet, İstihdam Durumu ve Aldıkları Eğitimin İş Yaşamına Etkisi Üzerine Bir Araştırma,,Ulusal, (22.01.2018 - 22.10.2018),1500 ₺
  3. Karabağ İşgal Sürecinin Türkiye ve Azerbaycan’ın Makro-Ekonomik Göstergelerine Etkisi,Uluslararasi, (11.02.2019 - 11.12.2019),20000 ₺
  4. Türkiye ve Hindistanda’xxki Sokak Ekonomisi ve Sokak Demokrasisi’xxnin Güçlenmesinin Makro-Ekonomik Göstergeler Açısından Karşılaştırılması,Uluslararasi, (11.01.2019 - 11.10.2019),20000 ₺
  5. Türkiye ve Malta’daki Sokak Ekonomisi ve Sokak Demokrasinin, Makro-Ekonomik Göstergelere Etkilerinin Karşılaştırılması,Uluslararasi, (11.01.2019 - 11.11.2019),16,00 ₺
  6. Düzenleyici Etki Analizi,Uluslararasi, (06.09.2006 - 05.05.2007),
  7. Sağlıkta Dönüşüm Projesi,Uluslararasi, (01.01.2006 - 31.12.2012),1445600 $
  8. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı (Rshmb) Laboratuvarlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemi Kurulması,Uluslararasi, (01.03.2010 - 01.12.2010),199000 €
  9. Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor,Ulusal, (01.10.2017 - 31.10.2018),202500 ₺
  10. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bayburt Üniversitesi Personelinin Eğitilmesi Projesi,Ulusal, (26.04.2017 - 18.08.2017),15,00 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk