Öğrenim Bilgileri

  1. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Todaie Anabilim Dalı, Yüksek Lisans-Tezli, 1993 - 1997
  2. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 1972 - 1980
  3. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (DR), Doktora, 1998 - 2004
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk