Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Staj Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doktor Öğretim Üyesi Furkan ALTUNAY Üye
Doktor Öğretim Üyesi İhsan AKEREN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Lokman KOÇAK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı