Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Çalışmalarına Başladı
Sağlık Bilimleri alanındaki akademik çalışmalar ve projelerin etik bağlamını sağlamlaştırmak ve Üniversitemizin bu alandaki bilimsel altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulum çalışmaları tamamlanan Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, yönergesinin kabulü ile birlikte faaliyete başlamıştır.

Sağlık Bilimleri alanında akademik çalışma ve proje yürüten ya da yürütmeyi planlayan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Etik Kurulumuza başvuru yapabilirler.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı