Görev Tanımları
Akademik Personel Görev Tanımları
İİBF Dekan Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF ABD Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız

İdari Personel Görev Tanımları
İİBF Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Şef Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Bölüm Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Personel Özlük işleri Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Teknik Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Tahakkuk Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Taşınır Kayıt Konrol ve Satınalma Sorumlusu Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Sürekli İşçilerin Görev Tanımı için tıklayınız

 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı