Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Akademik Personel Görev Tanımları
İİBF Dekan Görev tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Dekan Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Bölüm Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF ABD Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Öğretim Üyesi Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Araştırma Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız.
İİBF Öğretim Görevlisi Görev Tanımı için tıklayınız

 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı