Bildiri

 1. Tör Eda,Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan (14.11.2019 - 16.11.2019), "Etkileşimli E-Kitaplara Yönelik Uzaktan Öğrenenlerin Görüşleri", presented at the Uluslararası Açık ve UzaktanÖğrenme Konferansı (IODL), 2019
 2. Yıldırım Gürkan, Yıldırım Serkan, Saka Şimşek Eda (30.10.2019 - 01.11.2019), "Öğretmen Adaylarının 3b Modelleme Programlarına Yönelik Kullanım Deneyimlerinin İncelenmesi: Bayburt Eğitim Fakültesi", presented at the 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019), 2019
 3. Saka Şimşek Eda, Yıldırım Gürkan (02.05.2019 - 04.05.2019), "İlköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğretiminde Dyned Yazılımının Etkilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", presented at the 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), 2019
 4. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan (02.05.2019 - 04.05.2019), "Ortaokulda Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi", presented at the 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), 2019
 5. Çelik Embiya,Yıldırım Serkan,Aydemir Melike,Yıldırım Gürkan,Kaya Gökhan (02.05.2018 - 04.05.2018), "Açıköğretim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınav Performans Çıktıları", presented at the 12 th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018
 6. Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Aydemir Melike,Yıldırım Gürkan,Kaya Gökhan (02.05.2018 - 04.05.2018), "Uzaktan Öğrenenlerin Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Stratejileri", presented at the 12th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2018
 7. Çelik Embiya,Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan (11.10.2017 - 13.10.2017), "Açık ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Deneme Sınavlarına Yönelik Görüşleri", presented at the 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 2017
 8. Kara Abdulkadir,Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Yıldırım Gürkan (16.08.2017 - 19.08.2017), "Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile Zenginleştirilmiş Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğrenen Görüşleri", presented at the International Educational Technology Conference, 2017
 9. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Orhan Daha,Çelik Embiya (16.08.2017 - 18.08.2017), "Öğretim Teknolojileri Alanındaki Eğilim Tahminlerinin Türkıye Adresli Makalelerle Karşılaştırılması: Bir İçerik Analizi Çalışması", presented at the International Educational Technology Conference, 2017
 10. Yıldırım Serkan,Bölen Mehmet Cem,Yıldırım Gürkan,Daş Arif,Çeliker Orhan (18.05.2017 - 21.05.2017), "Açık Ders Materyallerinin Çevrimiçi Paylaşım Deneyimi: İtunes Uörneği", presented at the ERPA International Congresses on Education 2017, 2017
 11. Yıldırım Serkan,Bölen Mehmet Cem,Yıldırım Gürkan (18.05.2017 - 21.05.2017), "Bulut Bilişim Temelli Grup Aktivitelerine Yönelik Öğrenen Görüşleri", presented at the ERPA International Congresses on Education 2017, 2017
 12. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Kaban Abdullatif (02.06.2016 - 04.06.2016), "A Study on the Development of an İnfographic Designer Questionnaire and Designer Opinions", presented at the ERPA International Congresses on Education, 2016
 13. Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Yıldırım Gürkan,Kaban Abdullatif (02.06.2016 - 04.06.2016), "A Study on the Development of an İnfographic Reader Questionnaire and Reader Opinions", presented at the ERPA International Congeresses on Education, 2016
 14. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Çelik Embiya (18.05.2016 - 20.05.2016), "Öğretmen Adaylarının Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri Odak Grup Görüşmesi", presented at the International Congress on New Trends in Education, 2016
 15. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Çelik Embiya (24.04.2015 - 26.04.2015), "Tasarım Odaklı Araştırma Yöntemlerinin Alanyazındaki Kullanım Durumu Bir İçerik Analizi Çalışması", presented at the International Congress on New Trends in Education, 2015
 16. Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Yıldırım Gürkan,Aydın Muharrem (24.04.2014 - 26.04.2014), "Bilgi Grafiği (İnfografik) Oluşturma Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri", presented at the 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2014
 17. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Kara Abdulkadir (24.04.2014 - 26.04.2014), "Dijital Rozetlere (Badges) Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", presented at the 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2014
 18. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Karaman Selçuk (24.04.2014 - 26.04.2014), "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Bir Anket Geliştirme Çalışması", presented at the 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2014
 19. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Kurşun Engin,Karaman Selçuk (26.06.2013 - 28.06.2013), "Metin Yönetim İşlemli E-Kitaplar ile Resim Tabanlı E-Kitapların Karşılaştırılması ve Öğrenenlerin Çalışma Alışkanlıklarına Etkisi", presented at the 1.st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2013
 20. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Karaman Selçuk (06.06.2013 - 08.06.2013), "E-Kitaplarda Metin Yönetim İşlemleri: Geliştirme Deneyimi", presented at the 7th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2013
 21. Daş Arif,Yıldırım Gürkan,Bölen Mehmet Cem,Çeliker Orhan (23.01.2013 - 25.01.2013), "Etkileşimli E-Kitapların Tasarım Aşamalarının İncelenmesi ve Tasarım Farklılıklarının Belirlenmesi", presented at the Akademik Bilişim 2013, 2013