Makale

 1. Dolgunsöz Emrah, Yıldırım Gürkan,"The Role of Mobile Devices on Online Efl Skill Courses During Covid-19 Emergency Remote Education",Acuity: Journal of English Language Pedagogy, Literature, and Culture,vol.6,no:2,pp:118 - 131, 2021
 2. Bölen Mehmet Cem,Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,"Factors İnfluencing E-Books' Continuance İntention in the Mobile Environment",International Journal of Mobile Communications,vol.19, 2021
 3. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,"Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Ortaokulda Kullanım ve Tercih Durumlarının Belirlenmesi",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.17,no:1,pp:115 - 143, 2020
 4. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Dolgunsöz Emrah,"The Effect of Vr and Traditional Videos on Learner Retention and Decision Making",World Journal on Educational Technology,vol.11,no:1,pp:21 - 29, 2019
 5. Yıldırım Gürkan,"Opinions of Secondary School Students on 3d Modelling Programs and 3d Printers According to Using Experiences",The Turkish Online Journal of Educational Technology,vol.17,no:4,pp:19 - 31, 2018
 6. Yıldırım Gürkan,"Teachers’ Opinions on Instructional Use of 3d Printers: a Case Study",International Online Journal of Educational Sciences,vol.10,no:4,pp:304 - 320, 2018
 7. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,"Uygulayıcıların Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri",Educational Technology Theory and Practice,vol.8,no:2,pp:192 - 211, 2018
 8. Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,"Yeni Bir Bakış - 3 Boyutlu Yazıcılar ve Öğretimsel Kullanımı: Bir İçerik Analizi",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.13,no:25,pp:163 - 184, 2018
 9. Dolgunsöz Emrah,Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,"The Effect of Virtual Reality on Efl Writing Performance",Journal of Language and Linguistic Studies,vol.14,no:1,pp:278 - 292, 2018
 10. Yıldırım Gürkan,Elban Mehmet,Yıldırım Serkan,"Analysis of Use of Virtual Reality Technologies in History Education: a Case Study",Asian Journal of Education and Training,vol.4,no:2,pp:62 - 69, 2018
 11. Yıldırım Gürkan,Karaman Selçuk,"Tablet Bilgisayarlara Yönelik Geliştirilen E-Kitaplarda Ders Sonlandırıcı Olarak Video Ögelerinin Kullanımı: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma",Educational Technology Theory and Practice,vol.8,no:1,pp:297 - 319, 2018
 12. Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Kaban Abdullatif,Yıldırım Gürkan,"Değerlendirme Sürecinde Dijital Rozetlerin Kullanımı ve Öğrenen Görüşleri - the Use of Dıgıtal Badges ın the Evaluatıon Process and Learners’ Vıews",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.9,no:22,pp:173 - 193, 2017
 13. Yıldırım Gürkan,"The Users’ Vıews on Dıfferent Types of Instructıonal Materıals Provıded ın Vırtual Realıty Technologıes",European Journal of Education Studies,vol.3,no:11,pp:150 - 172, 2017
 14. Yıldırım Gürkan,"A New Learning Approach: Flipped Classroom and Its Impacts",Acta Didactica Napocensia,vol.10,no:2,pp:31 - 44, 2017
 15. Yıldırım Serkan,Bölen Mehmet Cem,Yıldırım Gürkan,"Learners’ Views About Cloud Computing-Based Group Activities",SHS Web of Conferences,vol.37,pp:1033 - , 2017
 16. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Kaban Abdullatif,"A Study on the Development of an İnfographic Designer Questionnaire and Designer Opinions",SHS Web of Conferences,vol.31,pp:1010 - , 2016
 17. Yıldırım Serkan,Çelik Embiya,Yıldırım Gürkan,Kaban Abdullatif,"A Study on the Development of an İnfographic Reader Questionnaire and Reader Opinions",SHS Web of Conferences,vol.31,pp:1010 - , 2016
 18. Yıldırım Serkan,Kaban Abdullatif,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,"The Effect of Digital Badges Specialization Level of the Subject on the Achievement Satisfaction and Motivation Levels of the Students",The Turkish Online Journal of Educational Technology,vol.15,no:3,pp:169 - 182, 2016
 19. Koçak Ömer,Yıldırım Önder,Kurşun Engin,Yıldırım Gürkan,"Investigating the Status of Tablet Computers and E Books Use of Open Education Faculty Students a Case Study",International Journal of Distance Education Technologies (IJDET),vol.14,no:2,pp:49 - 63, 2016
 20. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Aydın Muharrem,"Bilgi Grafiği İnfografik Oluşturma Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri",Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,vol.3,no:4,pp:247 - 255, 2014
 21. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Kara Abdulkadir,"Dijital Rozetlere Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi",Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,vol.3,no:4,pp:208 - 216, 2014
 22. Yıldırım Serkan,Yıldırım Gürkan,Çelik Embiya,Karaman Selçuk,"Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Bir Ölçek Geliştirme Çalışması",Eğitim ve Öğretim Araştırmları Dergisi,vol.3,no:3,pp:365 - 370, 2014
 23. Çelik Embiya,Yıldırım Gürkan,Yıldırım Serkan,Karaman Selçuk,"Mobil Cihazlarla Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin E Ders İçeriklerine ve Mobil Cihazlara Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi",Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,vol.2,no:2,pp:97 - 106, 2013
 24. Küçük Sevda,Aydemir Melike,Yıldırım Gürkan,Arpacık Ömer,Göktaş Yüksel,"Educational Technology Research Trends in Turkey From 1990 to 2011",Computers Education,no:68,pp:42 - 50, 2013
 25. Karaman Selçuk,Aydemir Melike,Küçük Sevda,Yıldırım Gürkan,"Virtual Classroom Participants Views for Effective Synchronous Education Process",The Turkish Online Journal of Distance Education,vol.14,no:1,pp:290 - 301, 2013
 26. Göktaş Yüksel,Küçük Sevda,Aydemir Melike,Telli Esra,Arpacık Ömer,Yıldırım Gürkan,Reisoğlu İlknur,"Türkiye De Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler 2000 2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi",Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri,vol.12,no:1,pp:177 - 199, 2012