Profesör Doktor Haldun Özkan

"24. Sultan Sekisi Toplantısı", , Ulusal, Gösteriler, Dia Gösterileri, 08.07.2017

"24. Sultan Sekisi Toplantısı", , Ulusal, Gösteriler, Dia Gösterileri, 08.07.2016

"Bayburt Yüzey Araştırması", , Ulusal, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları, Yüzey Araştırmasına Katılmak, 01.09.2015-20.09.2015

"Kardlen tv Sahur Programı “türk Sanatı”", , Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 19.06.2017-19.06.2017

"Geçtiğimiz Yıl Unesco Dünya Mirasında Yer Alan Ani Kenti Üzerine", , Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 22.04.2017-22.04.2017

"Kemah Kalesi Kazısı", , Ulusal, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları, Arkeolojik Kazıya Katılmak, 01.07.2015-22.08.2015

"Gölören Köyü Kaya Kilisesi", Özkan Haldun, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1998

"Erzurum Şeyhler Külliyesi", Haldun Özkan, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010

"Saltuklu Mimarisi", Haldun Özkan, Türkler Ansiklopedisi, 2002

"Gümüşhane Krom Vadisi Kiliseleri", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

"ERZURUM ÇEVRESİNDEN BAZI KÖPRÜLER", Haldun Özkan, Hamza Gündoğdu, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1995

"Bayburt Aydıntepe Gümüşdamla Köyü Camii Vaaz Kürsüsü", Haldun Özkan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2014

"Torul Çeşmeleri", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005

"ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE ORTA ASYA TÜRK GELENEĞİ SÜRDÜREN BEZEMELİ MEZAR TAŞLARI", Haldun Özkan, Atatürk Üniveirsitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2000

"Demirkapı Köyü Cami ve Haziresi", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005

"Kurgandan Kümbete Dönüşen Mezar Geleneğimiz", Özkan Haldun, Beyazdoğu Dergisi, 2006

"KEMAH EVLERİ", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Kındığılı Muhammed, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2015

"Doğu Anadolu dan Karma Planlı Kiliselere Bir Örnek Öşkvank Kilisesi", Özkan Haldun, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1997

"Dünden Günümüze Erzurum Çeşmeleri", Özkan Haldun, Sanatsal Mozaik, 1998

"Bayburt Dağçatı Köyü Camii ve Çeşmesi", Haldun Özkan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2014

"Şiran Çakırkaya Kelur Manastırı", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2004

"Torul Güzeloluk Köyü nde Osmanlı Dönemi Yapıları", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004

"KİTABELİ ERZURUM ÇEŞMELERİ", Haldun Özkan, Türk Dünyası, 2018

"Erzurum Saray Hamamı nın Restorasyonu", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2007

"Haho Hahuli Manastırı ve Türk Sanatıyla Olan İlişkileri", Özkan Haldun, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2000

"Rüstem Paşa Kervansarayı", Özkan Haldun, Beyazdoğu Dergisi, 2005

"Erzurum un Geleneksel Eleri Vardı", Özkan Haldun, Beyazdoğu Dergisi, 2005

"Kemah ve Kemah Kalesi Kazıları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Seydibaba Köyü Cami Mezarlığı ve Mezar Taşları", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005

"Bayburt Konursu Ulu Camii ve Çeşmesi", Özkan Haldun, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2008

"Saltuklu Mimarisi", Haldun Özkan, Yeni Türkiye, 2015

"Geleneksel Erzurum Evlerinde Kırlangıç Örtünün Kuruluşu ve Son Kırlangıç Örtü Ustası Sırrı Alacakanat", Haldun Özkan, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2012

"Erzurum Caferiye Külliyesi ve Restorasyonları", Haldun Özkan, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2015

"Gümüşhane de Osmanlı Dönemi Türbeleri", Özkan Haldun, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2009

"On A Group of Georgian Churches and their Figurative Decorations in the Northeast Anatolian Region", Özkan Haldun (22.11.2008-24.11.2008), Georgia And The Middle East, 2008

"ALTINTEPE KAZISI 2003", Mehmet Karaosmanoğlu, Haldun Özkan, Nurettin Öztürk, Birol Can, (24.05.2004-28.05.2014), 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2014

"2007 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2008-06.06.2008), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008

"2012 Yılı Bayburt İli Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (27.05.2013-31.05.2013), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2013

"Erzurum daki Kültür Varlıklarının Dünü Bugünü ve Kaybolan Kültür Varlıklarımızdan Örnekler", Haldun Özkan, (01.10.2015-03.10.2015), 5.tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 2015

"Türkler de Minare Geleneği ve Bayburt Ulu Cami Minaresi", Özkan Haldun, 10.yılda Bayburt Vilayeti Sempozyumu

"Kemah Kalesi Kazısı ve Yazma Eser Buluntular", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Yusuf Bilen, (22.10.2014-25.10.2014), Uluslararası Xvııı. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2014

"Hamur Kümbeti", Özkan Haldun, Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu

"Kemah Kalesi Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Yasin Topaloğlu, (07.05.2018-11.05.2018), 40. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 2018

"2015 Kemah Kalesi Kazısı ve Yazma Eser Buluntular", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Yusuf Bilen, (22.10.2017-27.10.2017), Uluslararası Xvııı. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları Sanat Tarihi Araştırmaları, 2017

"Gümüşhane Torul ve Şiran Kopuz İlecik Gümüştuğ Ara Köy Çevresinde Bir Grup Kültür Varlığı", Özkan Haldun, Vııı. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

"2003 Yılı Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2004-28.05.2004), 22.araştırma Sonuçlarıtoplantısı, 2004

"Kemah Kalesi Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Yasin Topaloğlu, (07.05.2018-11.05.2018), 40. Kazı Sonuçları Toplantısı Bildiriler, 2018

"Çoruh Vadisi Gürcü Kiliselerinin Türk Sanatıyla Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme", Özkan Haldun (10.06.2010-12.06.2010), Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, 2010

"2002 yılı Gümüşhane ve Bayburt illeri yüzey araştırması", Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2017-31.03.2017), 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2017

"Erzurum Çeşmeleri", Haldun Özkan, (27.04.2016-01.05.2016), Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalıştayı, 2016

"Kemah Kalesi Kazısı", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Ayşe Deniz Yeşiltepe, Muhammet Lütfü Kındığılı (11.11.2013-13.11.2013), Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 2013

"Kemah Kitabeleri", Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, Zerrin Köşklü, Süleyman Çiğdem, Yanık Hafis Nevzat, Muhammet Lütfü Kındığılı (19.11.2015-21.11.2015), Arap Harfli Yazılar ve Bursa Mezar Taşları Çalışma Toplantısı, 2015

"Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (11.05.2015-18.05.2015), Ast, 2015

"Kemah Kalesi 2011 Yılı Kazı Çalışmaları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, (28.05.2012-01.06.2012), 34. Kst, 2012

"Erzurum Mezar Anıtları", Haldun Özkan, (12.03.2018-13.03.2018), Osmanlı Hakimiyetinin 300. ve Kurtuluşunun 100. Yılında Erzurum, 2018

"2011 Yılı Bayburt İli Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (28.05.2012-01.06.2012), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2012

"Kemah Kalesi", Haldun Özkan, (27.11.2015-28.10.2015), Selçuklu Kaleleri ve Savunma Yapıları Sempozyumu, 2015

"2015 KEMAH KALESİ KAZISI", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Süleyman Çiğdem, Nurşen Özkul Fındık, Esra Halıcı, Ahmet Yuka, Muhammet Emin Doğan (23.05.2016-27.05.2016), 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2016

"2009 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2010-04.06.2010), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2010

"Gümüşhane Torul İlçesine Bağlı Gülaçar Kocadal ve Yalınkavak Köylerindeki Kültür Varlıkları", Özkan Haldun, X. Ortaçağ- Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

"Kemah Kalesi Kazısı ve Yazma Eser Buluntuları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Yusuf Bilen, Kındığılı Muhammed (02.06.2014-06.06.2014), 36. Kazı Sonuçları Toplantısı ( 02-06 Haziran- 2014) c.3, 2014, Gaziantep, S. 45-60., 2014

"2005 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (20.05.2005-24.05.2005), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2005

"Erzurum Kurşunlu Feyiziye Camii ve Tek Kubbeli Camiler Arasındaki Yeri", Haldun Özkan, (02.11.2014-04.11.2014), Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, 2014

"2004 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, Nurettin Öztürk, (30.05.2005-03.06.2005), 23.araştırma Sonuçlarıtoplantısı, 2005

"2006 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (28.05.2007-01.06.2007), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2007

"Erzurum Kümbetleri İle Ahlat Kümbetlerinin Bir Mukayesesi", Özkan Haldun, Van Gölü Havzası Sempozyumu

"Kemah Kültür Varlıkları ve Kemah Kalesi Kazıları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Süleyman Çiğdem, Zerrin Köşklü, Yasin Topaloğlu, Muhammet Lütfü Kındığılı, (26.09.2019-28.09.2019), Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019

"İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler", Özkan Haldun, Doğubayazıt’ta Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu

"Çayırlı ve Çevresinde Heykel Biçimli Mezar Taşlarından Birkaç Örnek", Özkan Haldun, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

"Kemah Kalesi Kazıları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Kındığılı Muhammed (21.10.2015-24.10.2015), Uluslararası Xıx. Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyum, 2015

"Kemah Kültür Varlıkları Ve Kemah Kalesi Kazıları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, (26.09.2019-28.09.2019), Tarihi Erzincan Sempozumu, 2019

"Gümüşhane Yüzey Araştırmasının Ara Değerlendirilmesi ve 2004 Yılı Araştırmaları", Özkan Haldun, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

"BİZANS MİMARİSİ DERS NOTLARI", ESER OFSET, Ders Kitabı

"Havva İşkana Armağan Lykıarkhıssa", 2010-2015 YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDABAYBURT İLİ DAHİLİNDEKİ KALE VE GÖZETLEME KULELERİ, Ege Yayınları, 978-6059680-26-4-2016, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SALTUKLU MİMARİSİ", ZAFER MEDYA GRUP, 978-975-442-8010-0, Bilimsel Kitap

"Sanat Tarihine Giriş Ders Kitabı", Zafer Medya, Haldun Özkan, 978-605-82221-0-6, Ders Kitabı

"ERZİNCAN KÜLTÜR ENVANTERİ", KEMAH KALESİ, ERZİNCAN, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ortaçağdan Günümüze Gümüşhane", Seçil Ofset, 97860555434

"Haho Manastırı", MEGA OFSET, HALDUN ÖZKAN, Bilimsel Kitap

"Sanat Tarihine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Bizans Mimarisi 1", Lisans, Türkçe, 2

"Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Enstitü Müdürü"

"Bap Proje Komisyon Üyeliği"

"Etik Kurul Üyeliği"

"Dekan"

"Sanat Galerisi Komisyon Üyeliği"

"Kriter Komisyon Üyeliği"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Yayın Kurulu Üyeliği"

"Kiter Komisyon Başkanlığı"

"Teksir Komisyon Üyeliği"

"Ortaçağdan Günümüze Kemah ve Çevresindeki Kültür Varlıkları", Yürütücü, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-27.04.2015, 7.000 TÜRK LİRASI

"Türk Mimarisi Envanteri", Uzman, , Diğer, Tamamlandı, 2000

"Tarihi Erzurum Evlerini Yaşatma", Uzman, , Diğer, Tamamlandı, 300000

"Erzurum Mezar Anıtları", Yönetici, , Diğer, Tamamlandı, 2000

"Doğu Anadolu DAP Ana Plan Yapımı Projesi", Uzman, , Diğer, Tamamlandı, 3000

"BAYBURT TAŞI USTALARI VE DUVAR ÖRGÜ ŞEKİLLERİ", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.02.2016-30.09.2016 TÜRK LİRASI

"Geleneksel El Sanatları ve Meslekleri İle Erzurum", Yürütücü, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.01.2010-01.12.2014, 10.000 TÜRK LİRASI

"TRALLEİS ANTİK KENTİ 2017 KAZI ÇALIŞMLARI", Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 17.07.2017-24.08.2017, 70.000 TÜRK LİRASI

"Gümüşhane Bayburt Yüzey Araştırması", Yürütücü, Atatürk Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 01.05.2002-01.12.2016

"Sarıkamış Şehitleri Anıtı", Uzman, , Diğer, Tamamlandı, 50000

"Erzurum ve Çevresinin Kültürel ve Sanatsal Değerleri", Uzman, , Diğer, Tamamlandı, 1000

"Erzurum Müzeleri'nde Yer Alan Osmanlı Dönemi Ateşli Silahlar", Yüksek Lisans, Vedat Güngör

"Derinkuyu Yeraltı Şehri", Yüksek Lisans, Demet Okuyucu

"Nevşehir Tatlarin Yeraltı Şehri", Yüksek Lisans, Berna Kılıç

"Aşkale İlçesi ve Köylerindeki Kültür Varlıkları", Yüksek Lisans, Nurgül Akbaba

"Denizli Cami ve Mescitleri", Doktora, Yeşim Dalkılıç

"Doğubayazıt'ta Bulunan Cami - Mescit – Türbeler ve Restorasyonları", Yüksek Lisans, Murat Koç

"Meragada'ki Sanat ve Mimari Varlıkları ve Anadolu'ya Etkisi", Doktora, Mohammadreza Ghariheidari

"Geleneksel Kemah Evlerinde Tandır Kültürü ve Pişirme-saklama Kapları", Yüksek Lisans, Muhammed Emin Doğan

"Ordu Paşaoğlu Konağı", Yüksek Lisans, Bahar Sanuk

"Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Bizans Sikkeleri", Yüksek Lisans, Yuka Ahmet

"Kars Müzesi Taş Eserler", Yüksek Lisans, Özlem Elbüstan

"Sis'i (kozan) Akdeniz'den Kapadokya'ya Bağlayan Kervan Yolu Kaleleri", Doktora, Hasan Buyruk

"Midyat Süryani Manastır ve Kiliseeri", Yüksek Lisans, Vasfiye Melike Turan

"Asker Ressam Halil Paşa Hayatı ve Eserleri", Yüksek Lisans, Saliha Alkan

"Baltık Mimarisi Etkisinde Kars (batum Örnekleriyle Karşılaştırmalı)", Yüksek Lisans, Sevgi Erdoğan

"Manisa Salihli'de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları", Doktora, Ahmet Şen

"Alahan Manastırın (karaman-mut)", Yüksek Lisans, Hatice Aydın

"Kaymaklı Yeraltı Şehri", Yüksek Lisans, İbrahim Demirtaş

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2011 Profesör Edebiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2006 - 2011 Doçent Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2001 - 2006 Yardımcı Doçent Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1994 - 2000 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Bizans Sanatları (dr), Atatürk Üniversitesi
1991 - 2000 Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1994 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1987 - 1991 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Atatürk Üniversitesi