Hedef

-Komisyon Üyeleri ve Birim Sorumluları tarafından Üniversitemizde eğitim ve öğretim gören engelli öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde ve istekleri doğrultusunda tespit edilmesi, 
-Engelli öğrencilerimize danışmanlık hizmeti verilmesi,
-Akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize yönelik hizmet içi eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması,
-Engelli öğrencilerimizin öğrenim süresi boyunca ihtiyaçlarının karşılanması,
-Engelli öğrencilerimizin kampüs içerisinde karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınması,temin edilmesi ve hazırlanması,
-Engelli öğrencilerimizin varsa ulaşım sorunlarının tespit edilmesi ve çözümler üretilmesi,
-İhtiyaç doğrultusunda işaret dili tercümanlarının görevlendirilmesi,
-Engelli öğrencilerimize akademik takvim yılı içerisinde anket çalışması uygulanarak, Üniversitemizden beklentilerinin dikkate alınması,
-Üniversitemizde, aktif bir engelli platformu oluşturularak öğrencilerimiz arasında iletişimin sağlanması,hedeflenmiştir. 

Yayın Tarihi: 
Yukarı