Yüksekokulumuz Hukuk ve İnsan Hakları Konulu Semineri Gerçekleştirdi

Adalet Meslek Yüksekokulumuz Hukuk ve İnsan Hakları Konulu Seminer Gerçekleştirdi

Adalet Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemizdeki akademisyenleri bir araya getirerek, alanında uzman akademisyenlerin akademik birikimini aktardığı ve interaktif bilgi paylaşımında bulunduğu Seminer Günleri’ne devam ediyor.

Seminer programımızın üçüncüsü Adalet Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ŞEN tarafından “Hukuk ve İnsan Hakları” konu başlığıyla katılımcıları bilgilendirdi.

İlk İnsan Âdem (AS) ile başlayan insanlık tarihi ve buna paralel gelişen süreçte insanın üstün bir varlık olmasına rağmen zaaflarını da dikkate alarak insan  - Yaratıcısı, insan -çevresi, insan - diğer insanlar ilişkisi üzerinde duran ŞEN, bütün bu süreçte kendiliğinden gelişen hukuk kuralları ile Allah’ın peygamberleri vasıtası ile insanlara vazettiği İlahi kuralları hatırlattı. Ayrıca, İnsanlık tarihi ile başlayan yazılı ve örfi kuralları ve hukuk kuralları üzerine konuşan ŞEN, öğrencilere ve diğer katılımcılara kurallara ve insan haklarına uymaları gereği üzerinde önemli nasihatlerde bulundu.

Dr. Öğretim üyesi Yusuf ŞEN, “Medine Sözleşmesi”, Hazreti Muhammed’in (SAV) “Veda Hutbesi” ve Evrensel İnsan hakları beyannamesinden hareketle hukuk kurallarının var oluşunun en önemli sebebinin doğuştan gelen ve sonradan kazanılan insan hak ve hürriyetlerini (Aklı, Malı, Canı, Nesli ve Dini Koruma)  korumak olduğunu altını çizerek vurguladı.

14/03/2018 tarihinde saat 14:30’da Adalet Meslek Yüksekokulu Esentepe Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere Meslek Yüksekokulumuzun akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.