İdari Personel Görev Tanımları
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.
Personel ve Özlük İşleri Görev Tanımı için tıklayınız.
Yazı İşleri Görev Tanımı için tıklayınız.
Teknik Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız.
Tahakkuk Birimi Görev Tanımı için tıklayınız.
Dekan Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız.