İlahiyat Programı Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dikkatine.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı İlahiyat Programı Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eğitim ve öğretimleri ile alakalı yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili tüm duyurular için en geç 30 Eylül 2020 Çarşamba gününe kadar gmail hesabı oluşturup google classroom'a giriş yaparak aşağıda kodu verilen sınıfa katılmaları gerekmektedir.  
 
Google Gmail Linki:
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
                                                                                                                 
Google Classroom Linki:
https://classroom.google.com/       

Sınıf Kodu: rjp4olv