Faks 04582111127

BAYUNİMER - Bilgi Edinme

Konu:

Lütfen mesajınızın 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirileceğini dikkate alınız.

Dedekorkut Külliyesi / İktisadi İdari Bilimler Fakültesi