İLİTAM Uzaktan Eğitim Usul ve Esaslar
Üniversitemiz Senatosunun 28.8.2018 tarih ve 2018/102 sayılı oturumunda kabul edilen İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları için tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı