Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Akış Şemaları
GÖREVLENDİRMELER SEÇİM ve ATAMALAR PERSONEL İŞLEMLERİ DERS İŞLEMLERİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ TAHAKKUK-SATIN ALMA YAZIŞMALAR
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı