Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Akış Şemaları
  1. Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama İş Akış Şemaları için tıklayınız
  2. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İş Akış Şemaları için tıklayınız.
  3. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi İş Akış Şemaları için tıklayınız.
  4. Bütçe ve Performansları İş Akış Şeması için tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı