Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Akış Şemaları
Açılan Derslere ait iş akış şeması için tıklayınız.
Akademik Takvime ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Azami Süreler Sonunda Yapılacak İşlemlere ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Bölüm/Program Açma İşlemlerine ait iş akış şemalarına ulaşmak için tıklayınız.
Değişim Programları Not İşleme İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Dikey Geçiş Kayıtlanma İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Kayıt Yenileme İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Kendi İsteğiyle İlişik Kesme İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Müfredat İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Öğrenci Kimlik Kartı İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Öğrenci Konseyi Seçim Sürecine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Özel Öğrenci (Gelen) İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Özel Öğrenci (Giden) İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Yatay Geçiş Kontenjan Başvuru İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
Yaz Okulu İşlemlerine ait iş akış şemaları için tıklayınız.
YKS Kontenjanlarına ait iş akış şemaları için tıklayınız.
YÖKSİS Veri Gönderim İşlemlerine ait iş akış şeması için tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı