Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞENGÜL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ümit KARAKAŞ (Üye)
Öğr. Gör. Ceren ARI ARAT (Üye)
Öğr. Gör. Ömer ALTAY (Üye)
Öğr. Gör. Sümeyra CAN (Üye)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı