İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı              
   Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN   Başkan
  Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK   Koordinatör
  Öğr. Gör. Abdulkadir BAYRAKÇEKEN   Üye
  Öğr. Gör. İbrahim ARSLAN   Üye
  Öğr. Gör. Osman LİKOS   Üye

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı             
  Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN   Başkan
  Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK   Koordinatör
  Öğr. Gör. Abdulkadir BAYRAKÇEKEN   Üye
  Öğr. Gör. İbrahim ARSLAN   Üye
  Öğr. Gör. Osman LİKOS   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.