İsg Kurul, Çalışan Temsilcisi Ve Risk Değerlendirme Ekiplerin Eğitimleri Verildi
      6331 sayılı kanuna istinaden yayınlanan " İş Sağlı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik", "İş Sağlı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği " ve "İş Sağlı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri, Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ " gerğince İş Sağlı ve Güvenliği Kooordinatörlüğünde görevli A sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından 11.10.2018 tarihi 13:00 - 15:00 saatleri arasında Dede korkut Külliyesi Prof.Dr. Gökhan BUDAK konferans salonunda İş Sağlı ve Güvenliği Kurul Eğitimi, İş Sağlı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Ekipleri Eğitimi ve Çalışan Temsilcisi Eğitimleri verildi.