Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
Spor Bilimleri
Bölüm
Spor Yöneticiliği
Ana Bilim Dalı
Spor Yöneticiliği
Çalışma Grupları
Spor Bilimleri Temel Alanı, Spor Bilimleri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi

Makamlar

Dekan Yardımcısı, Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim

E-Posta
ismailkaratas[at]bayburt.edu.tr
Faks
(458) 211-1127, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk