Bildiri

 1. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Gönen Mevlüt, Karataş İsmail, Ceyhan Mehmet Ali, Yıldırım Ümit, Türker Üstün, Ustabulut Mete Yusuf (21.05.2021 - 23.05.2021), "Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Modern Okçuluk ile Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi", presented at the 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, 2021
 2. Karataş İsmail, Tuzcuoğulları Ömer Tarkan, Hazar Muhsin (29.11.2020 - 30.11.2020), "Gaziantep Yöresine Ait Geleneksel Çocuk Oyunu: Culuba Girdirmeç", presented at the IX. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI SEMPOZYUMU, 2020
 3. Karataş İsmail, İlhan Ekrem Levent, Bozkuş Taner (07.11.2020 - 09.11.2020), "Sporun Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinde Benlik Saygısının Aracılık Rolü: Bedensel Engelli Sporcu ve Sedanter Bireyler Üzerine Bir Araştırma", presented at the 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2020
 4. Canca Yağmur,Kul Murat,Karataş İsmail,Dilek Ahmet Naci,Mülhim Mustafa Alper,Can Hüseyin (15.12.2018 - 18.12.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleriile Öz-Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Bartın Üniversitesi Örneği", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018
 5. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (10.10.2018 - 12.10.2018), "The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", presented at the First Eurasian Sport Sciences Congress, 2018
 6. İslamoğlu Mehmet,Apan Mehmet,Karataş İsmail (12.09.2018 - 14.09.2018), "Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar", presented at the Business and Organization Research Conference (Borconference), 2018
 7. Apan Mehmet,İslamoğlu Mehmet,Karataş İsmail (12.08.2018 - 14.08.2018), "Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar", presented at the BusinessOrganization Research Conferences, 2018
 8. Apan Mehmet,Karataş İsmail (26.04.2018 - 29.04.2018), "Kobi’lerin İşletme Sermayesi Yönetimini Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler Üzerine Borsa İstanbul’da Bir Araştırma", presented at the INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III KONGRE, 2018
 9. Sarıkabak Murat,Recep Ali Asker,Karataş İsmail,Ayrancı Mert,Eyuboğlu Ender (25.04.2018 - 27.04.2018), "Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Araştırılması", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 10. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 11. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 12. Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Gönülateş Süleyman (25.04.2018 - 27.04.2018), "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 13. Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Gönülateş Süleyman,Uzun Meliha,Yermakhanov Baglan (25.04.2018 - 27.04.2018), "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 14. Zorba Erdal,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 15. Zorba Erdal,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 16. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 17. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 18. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (15.11.2017 - 18.11.2017), "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 19. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (15.11.2017 - 18.11.2017), "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 20. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (15.11.2017 - 18.11.2017), "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2017
 21. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 22. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 23. Yaşartürk Fatih,Kural Sercan,Karataş İsmail,Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 24. Yaşartürk Fatih,Kural Sercan,Karataş İsmail,Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumlari ile Saldirganlikdüzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 25. Şenlik Zeynel Abidin,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper (19.10.2017 - 22.10.2017), "Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 26. Kelleş Fikret,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper (19.10.2017 - 22.10.2017), "Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 27. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (19.10.2017 - 22.10.2017), "Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 28. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (19.10.2017 - 22.10.2017), "Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 29. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (10.05.2017 - 12.05.2017), "Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi", presented at the 10. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017
 30. Altuntaş Ekrem Ali,Kul Murat,Karataş İsmail (13.10.2016 - 16.10.2016), "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", presented at the Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016
 31. Yaşartürk Fatih,Kul Murat,Elçi Gürkan,Karataş İsmail,Altuntaş Ekrem Ali (13.04.2016 - 15.04.2016), "Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 5th International Conference on Science Culture and Sport, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk