Makale

 1. Karataş İsmail, Öktem Tuncay,"Investigation of the Relationships Between Self-Confidence Levels and Job Finding Anxiety of Faculty of Sports Sciences Students",Education Quarterly Reviews,vol.5,no:1,pp:291 - 302, 2022
 2. Karataş İsmail, Bozkuş Taner,"Investigation of Occupational Burnout Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Various Factors: the Case of Bayburt and Gümüşhane Provinces",Journal of Educational Issues,vol.8,no:1,pp:39 - 58, 2022
 3. Karataş İsmail,"Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Tüketici Karar Verme Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi",Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi,vol.2,no:3,pp:136 - 156, 2021
 4. Yaşartürk Fatih, Akyüz Hayri, Karataş İsmail,"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.7,no:2,pp:469 - 479, 2021
 5. Karataş İsmail,"Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt ve Erzurum İlleri Örneği",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.7,no:2,pp:480 - 499, 2021
 6. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Gönen Mevlüt, Karataş İsmail, Ceyhan Mehmet Ali, Yıldırım Ümit, Türker Üstün, Ustabulut Mete Yusuf,"Examination of the Effects of Archery Exercises on Some Physical Parameters of University Students",Progress in Nutrition,vol.23,no:4,pp:1 - 8, 2021
 7. Karataş İsmail, Akyüz Hayri,"Investigation of the Relationship Between the Two Dimensional Self-Esteem Perceptions and Leadership Orientations of the Faculty of Sports Sciences Students",Education Quarterly Reviews,vol.4,no:4,pp:492 - 505, 2021
 8. Karataş İsmail, İslamoğlu Mehmet,"Ulusal ve Küresel Makroekonomik Faktörlerin Gelişen Borsalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Brıcs Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma",Business & Management Studies: An International Journal,vol.9,no:4,pp:1611 - 1639, 2021
 9. Karataş İsmail, Kural Sercan,"Investigation of Motivated Consumer Innovativeness in the Context of Sports Industry in Terms of Gender, Age, Sports and Exercise Variables",Pakistan Journal of Medical & Health Sciences,vol.15,no:10,pp:3344 - 3348, 2021
 10. Karataş İsmail,"Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Gösteriş Tüketimi Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği",ROL Spor Bilimleri Dergisi,vol.2,no:3,pp:132 - 150, 2021
 11. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,"The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness",African Educational Research Journal,vol.8,no:1,pp:81 - 86, 2020
 12. Gönen Mevlüt, Kul Murat, Karataş İsmail,"The Relationship Between Weightlifting Trainers’ Leadership Characteristics and Their Leadership Strength as Per the Perceptions of Athletes",Ambient Science,vol.7,no:1,pp:333 - 338, 2020
 13. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi",Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi,vol.3,no:2,pp:233 - 243, 2018
 14. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu,"The Relationship Between Free Time Satisfaction and Stress Levels of Elite-Level Student-Wrestlers",Education Sciences,vol.8,no:3,pp:133 - 144, 2018
 15. Büyükyılmaz Ozan,Karakulle İsmail,Karataş İsmail,"Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü",Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.8,no:1,pp:1 - 29, 2018
 16. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu,Zorba Erdal,"Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Serbest Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyi Üzerine Etkisi",International Journal of Human Sciences,vol.15,no:2,pp:1086 - 1096, 2018
 17. Şenlik Zeynel Abidin,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper,"Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,no:2,pp:263 - 282, 2017
 18. Kelleş Fikret,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper,Ünlü Yılmaz,"Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,no:2,pp:114 - 141, 2017
 19. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi",International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS),vol.3,no:2,pp:239 - 252, 2017
 20. Altuntaş Ekrem Ali, Kul Murat, Karataş İsmail,"Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki",International Journal of Contemporary Educational Studies,vol.2,no:2,pp:196 - 215, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk