Kalite Güvence Ve Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu

KALİTE GÜVENCE VE STRATEJİK PLAN EKİP SORUMLULUĞU

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU
 

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Selçuk COŞKUN   Başkan
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan Yrd.
  Genel Sekreter ve Yönetim Temsilcisi : Dr. Öğretim Üyesi Ufuk TÖMAN   Üye
  Yönetim Temsilcisi Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR   Üye
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi Yusuf ERGEN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Gürkan YILDIRIM   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Betül GIDIK   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi Bülent ŞENGÜL   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Murat AKYÜZ   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi SEDA KIZIL   Üye
 Dr.Öğretim Üyesi ÖZTÜRK AĞIRBAŞ   Üye
 Öğr. Gör.İsrafil ERTÜRK   Üye
 Öğr. Gör. İlhan BİLİCİ   Üye
 Genel Sekreter Yardımcısı : Cuma AYTEMÜR   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ   Üye
  Personel  Daire Başkanı: Mehmet Şerif TOPÇU   Üye
  Öğrenci Temsilcisi: Mehmet Akif KACIR   Üye

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ERGEN   Üye
  İİBF Dekan Yardımcısı: Ali Rıza AĞ   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Alperen TOZLU   Üye
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR   Üye
  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Filiz AYGÜN ERTÜRK   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sermet TOKTAŞ   Üye
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Emine TAŞ   Üye
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Sinan BAYRAM   Üye
  Uygulmalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi: Dr.Öğretim Üyesi Yusuf ESMER   Üye
  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili:Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Sinan YAZICI   Üye
  Araştırma Görevlisi:Halil Aslan KILIÇ   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı: Cuma AYTEMÜR   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.