Kalite Hedefleri

1.    Genel Sekreterlik iş ve işleyişine dair her türlü işleyiş basamağında bulunan çalışan memnuniyetini sağlamak,

2.    Bayburt Üniversitesi “Entegre Kalite Yönetim Sistemi” gerekleri ve hedefleri doğrultusunda yapılan iş ve işlemlerin kolay, güvenilir olmasını sağlamak,

3.    Personellerin sosyal, ekonomik ve güvenli çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak,

4.    Tüm personelin kalite ve çevre bilincine sahip olmasını sağlamak,

5.    İyileştirme anlayışı kapsamında öz değerlendirmeler yaparak, tüm personelin yetkinliğini, yeterliliğini ve performansını geliştirmek ve hizmet süreçlerimizdeki verimliliği arttırmak.

6.    Anket sonucunda iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı