Kalite İzlencesi

2022 YILI KALİTE İZLENCESİ

Sıra

Tarih

Toplantı/Faaliyet Adı

Toplantı/Faaliyet Notları

1

 26/05/2022
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencileriyle Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı

Öğrenciler, Endüstri Mühendisliği için önemli bir kavram olan kalite ile ilgili eğitim hayatında edinmiş oldukları kazanımlardan da yola çıkarak Yükseköğretim'de kalite süreci kapsamında fakültemiz kalite süreçlerinde yapılabilecek iyileştirmeler ile ilgili görüşlerini beyan ettiler.

2

02/11/2022

Kalite ve Akreditasyon Konulu Sunum

Mühendislik fakültesi ve TBMYO öğrencilerine yönelik ortak kalite ve akreditasyon konulu eğitim düzenlenmiştir.

 

3


 28/12/2022


 2022 BİDR Toplantısı

Birim ve Bölüm Kalite Komisyonları tarafından 2022 Birim İç Değerlendirme Raporu hakkında toplantı gerçekleştirilmiştir.

 
4


 29/12/2022

 
KUDAKAF'23

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı 23 (KUDAKAF'23) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı