Mobile Logo İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Tutanağı
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 4. maddesi uyarınca ” işveren iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, aynı kanunun 19. maddesinde açıkça belirtildiği üzere;
(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:
a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak ile yükümlüdür.
Bu kapsamda işveren tarafından çalışanlara teslim edilecek olan KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)'ler için formu İSG Koordinatörlük sayfasında mevcut olan " F09 KKD ZİMMET TUTANAĞI" düzenlenerek EBYS sistemi üzerinden İSG Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı