Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVK)
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması kanunu için tıklayınız...
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ için tıklayınız...
  • Bayburt Üniversitesi KVK Politikası için tıklayınız...
  • KVK Kanunuyla ilgili kişi başvuru formu için tıklayınız...
  • KVK Mevzuatı uyarınca ilgili kişinin haklarının kullandırılması ile ilgili belge için tıklayınız...
  • Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ için tıklayınız...
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı