Komisyon


                                                       KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

Unvanı / Adı Soyadı

  Komisyondaki Unvanı

  Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

  Başkan

  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR

  Başkan Yrd.

  Genel Sekreter ve Yönetim Temsilcisi : Dr. Öğretim Üyesi Ufuk TÖMAN

  Üye

  Yönetim Temsilcisi Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR

  Üye

  Prof. Dr. Metin UÇURUM

  Üye

  Dr.Öğretim Üyesi Hülya KODAN

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Gürkan YILDIRIM

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Bora GÖKTAŞ

  Üye

  Dr.Öğretim Üyesi Sinan BAYRAM

  Üye

  Dr. Öğretim Üyesi Murat AKYÜZ

  Üye

  Dr.Öğretim Üyesi Bülent BAYRAKTAR

  Üye

 Dr.Öğretim Üyesi  Murat KUL

  Üye

 Öğr. Gör.İsrafil ERTÜRK

  Üye

 Öğr. Gör. İlhan BİLİCİ

  Üye

 Genel Sekreter Yardımcısı : Cuma AYTEMÜR

  Üye

  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ

  Üye

  Personel  Daire Başkanı: Mehmet Şerif Topçu

  Üye

  Öğrenci Temsilcisi: Mehmet Akif KACIR

  Üye

 

DAYANAK:
Yükseköğretim Kalite Kurul Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama Yönetmeliği