Öğretim Üyesi Yetiştirme Program Koordinatörlüğü

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

  Unvanı / Adı Soyadı   Unvanı
  Dr. Öğretim Üyesi Hakan PABUÇCU   Koordinatör
  • Komisyonun yazışma işlemlerini PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.