Yabancı Uyruklu Personel

YABANCI UYRUKLU PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Doç. Dr. Hüseyin SERENCAM   Üye
  Dr. Öğretim ÜyesiFatih KAYA   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Hakan PABUÇCU   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Ufuk TÖMAN   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.