Koronavirüs Komisyonu
  Unvanı / Adı Soyadı   Makamı
  Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL   Rektör Yardımcısı
  Doç. Dr. Gürkan YILDIRIM   Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü
  Doç. Dr. Başak TOĞAR   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Dr. Öğr. Üyesi Bülent BAYRAKTAR   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim CENGİZ   Uygulamalı Bilimler Fakültesi
  Öğr. Gör. Ömer ÖZTEN   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Öğr. Gör. Buket DAŞTAN   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Öğr. Gör. Fatih Mehmet ATEŞ   İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
  Cuma AYTEMÜR   Genel Sekreter Yardımcısı
  Rüştü YILDIRIM   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
  Ömer KARAHASANOĞLU   İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
  Fatih AKBAŞ   Personel Daire Başkanı
  Muzaffer SAATÇI   Bilgi İşlem Daire Başkanı