Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Profesör Doktor Rafet Metin

Üye Profesör Doktor Davut Yaylalı
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Üye Doçent Doktor Mahir Bayramoğlu
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım

Raportör Enstitü Sekreteri Mehmet Çakmak