Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doçent Doktor Yusuf Şen

Üye Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye Öğretim Görevlisi Teoman İskender
Üye Doktor Öğretim Üyesi Turgay Kabak
Üye Profesör Doktor Metin Uçurum

Raportör Yüksekokul Sekreteri Halim Turan Oğulluk