Rektör Profesör Doktor Mutlu Türkmen

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Uçurum

Dekan Spor Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Çetin Yaman
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Rafet Metin
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Tevhit Ayengin
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Mahir Kadakal
Dekan Vekili Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Metin Uçurum
Dekan Vekili Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Sedat Maden

Enstitü Müdürü Lisansüstü Eğitim Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Yüksekokul Müdürü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ceyhan
Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Murat Çolak
Yüksekokul Müdürü Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Fatih Demir
Yüksekokul Müdürü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Yüksekokul Müdürü Adalet Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Yüksekokul Müdürü Demirözü Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Yaşar Erdoğan

Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Spor Bilimleri Fakültesi Doçent Doktor Murat Kul
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Üye Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ömer Can
Üye Sanat ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Üye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce