Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Uçurum
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süleyman Çiğdem

Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Dekan Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Haldun Özkan
Dekan Vekili İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Selçuk Coşkun
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Dekan Vekili İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Haldun Özkan
Dekan Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Hanefi Bayraktar
Dekan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Bener Güngör
Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Emin Erdem

Yüksekokul Müdürü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Yüksekokul Müdürü Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Hüseyin Serencam
Yüksekokul Müdürü Demirözü Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan
Yüksekokul Müdürü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Yüksekokul Müdürü Adalet Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Yusuf Şen
Yüksekokul Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent Doktor Murat Kul
Enstitü Müdürü Lisansüstü Eğitim Doçent Doktor Fatih Gürbüz

Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Eğitim Fakültesi Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye Sanat ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Üye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce

Raportör Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Töman