Rektör Profesör Doktor Selçuk Coşkun

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Uçurum

Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Emin Erdem
Dekan Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Haldun Özkan
Dekan Vekili Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Metin Uçurum
Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Rafet Metin
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Tevhit Ayengin
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Enstitü Müdürü Lisansüstü Eğitim Doçent Doktor Fatih Gürbüz

Yüksekokul Müdürü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Yüksekokul Müdürü Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Fatih Demir
Yüksekokul Müdürü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Yüksekokul Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doçent Doktor Murat Kul
Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Yüksekokul Müdürü Adalet Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Yüksekokul Müdürü Demirözü Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Yaşar Erdoğan

Üye Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Sanat ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım
Üye Eğitim Fakültesi Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Aygün Ertürk
Üye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce