Fakülte Kurulu

Başkan Profesör Doktor Emin Erdem
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Rabil Ayazoğlu
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Üye Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara
Bölüm Başkanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi Abdullatif Kaban
Bölüm Başkanı Vekili Temel Eğitim Doktor Öğretim Üyesi Celal Boyraz
Bölüm Başkanı Yabancı Diller Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi Emrah Dolgunsöz
Raportör Fakülte Sekreteri Hasan Kaymaz