Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Profesör Doktor Emin Erdem
Üye Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye Profesör Doktor Rabil Ayazoğlu
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doçent Doktor Mehmet Elban
Üye Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Üye Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara
Raportör Fakülte Sekreteri Hasan Kaymaz