Fakülte Kurulu

Başkan Profesör Doktor Tevhit Ayengin
Profesör Temsilcisi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Profesör Temsilcisi Profesör Doktor Metin Uçurum
Profesör Temsilcisi Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Doçent Temsilcisi Doçent Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Doçent Temsilcisi Doçent Doktor Yusuf Şen
Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Topyay
Bölüm Başkanı Temel İslam Bilimleri Doçent Doktor Tevhit Bakan
Bölüm Başkanı İslam Tarihi ve Sanatları Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Okuyan
Raportör Fakülte Sekreteri Mustafa Kansız