Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doçent Doktor Murat Kul
Üye Profesör Doktor Mutlu Türkmen
Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ceyhan
Üye Profesör Doktor Metin Uçurum
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Ceylan
Raportör Yüksekokul Sekreteri Yunus Gül