Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ceyhan

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hami Ünlü
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlyas Kays İmamoğlu

Üye Profesör Doktor Vecihi Aksakal
Üye Doktor Öğretim Üyesi Ömer Faruk Gültekin
Üye Doktor Öğretim Üyesi Özlem Yılmaz

Raportör Yüksekokul Sekreteri Vekili Yunus Çil