Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ümit Karakaş
Üye Doçent Doktor Başak Toğar
Üye Doktor Öğretim Üyesi Özge Erdem
Üye Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Karabulut Uzunçakmak
Raportör Yüksekokul Sekreteri Hakan Dağlar